Styret etter årsmøtet i 2024

Korpset er foreldrederevet. Kontaktinfo til alle i styret finnes i Spond. 

Lars-Petter Helgestad
styreleder
tlf. 98859718

Aslaug Louise Slette 
nestleder


Guro Vanebo
sekretær

Karianne Pran
kasserer

Solveig Kleppe Andersen
styremedlem og
uniformsansvarlig 

Morten Steiro
styremedlem og
materialforvalter treblås

Harald Yggeseth
styremedlem og
materialforvalter messing

Elisabeth Hoddevik
styremedlem og søknadsansvarlig


Maria Raita
styremedlem og
korpsleder for Knøttekorpset/Juniorkorpset
2023-2024

Erlend Brobak
styremedlem og
korpsleder for Knøttekorpset


Rita Einarsen
styremedlem og
korpsleder for Knøttekorpset/Juniorkorpset
2023-2024

Silje Torper
styremedlem og
korpsleder for Aspirantkorpset

I tillegg er Fredrik Borg og Silje Næss korpsledere for Hovedkorpset uten å være styremedlemmer. 

Andre foresatte bidrar i ulike komiteer