Styret etter årsmøtet i 2023

Kontaktinfo til alle i styret finnes i Spond. 

Lars-Petter Helgestad
styreleder
tlf. 98859718

Aslaug Louise Slette 
nestleder


Guro Vanebo
sekretær

Karianne Pran
kasserer

Solveig Kleppe Andersen
styremedlem og
uniformsansvarlig 

Morten Steiro
styremedlem og
materialforvalter treblås

Harald Yggeseth
styremedlem og
materialforvalter messing

Tor Simmonæs
styremedlem og
turansvarlig


Maria Raita
styremedlem og
korpsleder for Knøttekorpset/Juniorkorpset
2023-2024

Sager Alsager
styremedlem og
korpsleder for
Aspirantkorpset
2023-2024


Rita Einarsen
styremedlem og
korpsleder for Knøttekorpset/Juniorkorpset
2023-2024

Silje Næss
styremedlem og
korpsleder for
Hovedkorpset
2023-2024

Elisabeth Hoddevik
styremedlem
søknadsansvarlig

I tillegg er Fredrik Borg korpsleder for Hovedkorpset uten å være styremedlem. 

En god del andre foresatte bidrar i ulike komiteer